کاربر گرامی

جهت ثبت ویزای گروهی عراق ( مانیفست ) ابتدا باید ثبت نام کنید. پس از آن در صورت تایید ثبت نام شما توسط مدیریت تفرج گشت ( طی حداکثر 24 ساعت آینده ) شما میتوانید از همین صفحه به بخش ثبت ویزای گروهی وارد شده و اقدام نمائید.